×

RUN/BIKE/WALK FOR FUN

FIZISKO AKTIVITĀŠU NOLIKUMS


RUN/BIKE/WALK FOR FUN
Nolikums

 

1. Mērķis un uzdevumi

  • Aktualizēt veselīga dzīvesveida principus;
  • Radīt izklaidējošu un sportisku saturu ikvienam, kas vēlas piedalīties;
  • Mudināt cilvēkus vairāk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm;
  • Vienot cilvēkus no dažādām pasaules malām ar kopīgām aktivitātēm;
  • Veicināt sacensību garu un pozitīvas emocijas laikā, kad pasaulē ir daudzi ierobežojumi;


2. Laiks un vieta
RUN/BIKE/WALK FOR FUN norises laiks: 23. maijs - 31. jūlijs
Vieta: Jebkura pasaules vieta.

3. Organizatori
RUN/BIKE/WALK FOR FUN ir pasākums, ko organizē Ghetto Games.

4. Disciplīnas un to norise
4.1. Skriešana

Skriešanā ir iespēja piedalīties jebkādā distancē, ko cilvēks var un vēlas noskriet. Iespējams piedalīties neierobežoti daudz reižu, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci un kādu no skriešanas aplikācijām - Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar Flow, u.c. 
Katras dienas skrējiens vai vairāki skrējieni, lai tos reģistrētu, ir jāiesūta līdz tās pašas dienas 23:59.

4.2. Riteņbraukšana
Riteņbraukšanā ir iespēja piedalīties jebkādā distancē, ko cilvēks var un vēlas nobraukt. Iespējams piedalīties neierobežoti daudz reižu, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci un kādu no riteņbraukšanas aplikācijām - Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar Flow, u.c. 
Katras dienas skrējiens vai vairāki skrējieni, lai tos reģistrētu, ir jāiesūta līdz tās pašas dienas 23:59.

4.3. Nūjošana/iešana
Iešanā ir iespēja piedalīties jebkādā distancē, ko cilvēks var un vēlas noiet. Iespējams piedalīties neierobežoti daudz reižu, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētais soļu skaits, izmantojot kādu soļu skaitīšanas aplikāciju
Katras dienas soļu skaits ir jāiesūta līdz tās pašas dienas 23:59. Ja izmantos kādu aplikāciju, kas mēra distanci, bet ne soļus, tad mēs piemērosim standartizētu soļa garumu L=0,8m un veikto distanci pārveidosim par soļiem.
Sīkāk sadaļā Rezultātu apkopošana un publicēšana.

5. Dalībnieki
Dalībniekiem nav nekāda vecuma un dzimuma ierobežojuma, piedalīties var ikviens, kam ir piekļuve internetam, ir aizpildījis reģistrācijas anketu dalībai RUN/BIKE/WALK FOR FUN aktivitātēs.

6. Pieteikšanās un reģistrācija
Pieteikšanās un reģistrācija notiek elektroniski, izmantojot mūsu reģistrācijas anketu.

7. Rezultātu apkopošana un publicēšana
Rezultātu apkopošanu veic Ghetto Games un to publicē savos sociālajos tīklos. Rezultātos tiks uzrādīts dalībnieka vārds, uzvārds, rezultāts.

8. Apbalvošana
Katrā aktivitātē tiks apbalvoti apzinīgākie sportotāji, sasniedzot konkrētus aktivitātes līmeņus:
LEVEL 1 - 10 aktivitātes dienas
LEVEL 2 - 21 aktivitātes dienas
LEVEL 3 - 40 aktivitātes dienas
*laika posms no 23. maija līdz 31. jūlijam
** Vienas dienas minimālā aktivitāte, lai ieskaitītu rezultātu, skriešanā - 2km, riteņbraukšanā - 5km, iešanā - 5000 soļi.

9. Veselība un drošība
Katrs dalībnieks, izvērtējot savas spējas, uzņemas atbildību par savu veselību un drošību. Ghetto Games nekādā mērā neuzņemas atbildību par gūtajām traumām un veselības problēmām.

10. Diskvalifikācija
Ja dalībnieks neievēro godīgas spēles principus, manipulē ar rezultātiem vai vēl citos veidos ietekmē aktivitāšu gaitu, Ghetto Games ir pilntiesīgi šo dalībnieku bez jebkādiem paskaidrojumiem diskvalificēt no RUN/BIKE/WALK FOR FUN sacensībām.

11. Informācija
Sekojiet informācijai Ghetto Games sociālajos kontos. Instagram @ghettogames un Facebook Ghetto Games.