×

Jaunumi

Jaunieši aptaujā aicināti paust viedokli par sev svarīgiem jautājumiem

Grīziņkalns

Sintija Leimane

28. jūlijs, 13:38

Ja esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, vai arī uzskati sevi par jaunieti, Izglītības un zinātnes ministrija aicina Tevi sniegt savu ieguldījumu Latvijas jaunatnes politikas plānošanā, piedaloties aptaujā. Aptaujas mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti izstrādājot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, ka arī citus nozaru politikas plānošanas dokumentus.

Aptauju ir iespējams aizpildīt individuāli vai grupā, izvēloties vienu no trim aptaujas tēmām. Uz katras tēmas jautājumiem iespējams atbildēt jebkurā sev ērtākā laikā. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Jau iepriekš pateicamies par Tavu viedokli un veltīto laiku!

Links uz aptauju: ej.uz/jaunietis2020

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020, paužot viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā. 

Piedalīties aptaujā iespējams gan individuāli, gan veidojot grupu sesijas. Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no trim aptaujas tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jautājumi par jauniešu informētību par Eiropas Savienību (ES) un tās piedāvāto iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” iespējams atbildēt uz jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu attīstībai.  

Aptauja ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga, kura ietvaros Eiropas un Latvijas jauniešiem ir iespēja iesaistīties dialogā ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, sniedzot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas jaunatnes politikā vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. 

Links uz aptauju: ej.uz/jaunietis2020

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz: jaunatneslietas@izm.gov.lv. 

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.