×

Par Ghetto Games

Ghetto aizsākās globālās ekonomiskās krīzes zemākajā punktā, vienā no Rīgas sociāli nelabvēlīgākajiem rajoniem – Grīziņkalnā. Grīziņkalns jau vēsturiski ir darbaļaužu un ielu bērnu rajons, kurā iedzīvotāji pulcējušies vairākos revolucionāros notikumos. Krīzes laikā apstājās daudzas jomas un ienākumu avoti, kas bija labs iemesls sākt darīt lietas, kuras mīlam. Tas bija laiks, kad nomāktos prātus varēja glābt sports – demokrātisks sports, kas neprasa lielus līdzekļus: ielu basketbols, ielu vingrošana, ielu dejas, futbols un citi. Šajā laikā cēli mērķi un sponsori parasti nesatikās. Grīziņkalnā puišeļi skraidīja ar melnām mutēm, pāri ielai stāvēja ielas meitas, un rajons pilns ar dzērājiem. Reāls geto. No tā arī nācis mūsu nosaukums, vienīgi mūsu Ghetto nedegradē – mūsu Ghetto ceļ! 

Mūsu vērtības:
"Esi stiprs - uzvari sevi"
Mīlestība, līdzcietība, draudzība, veselīgums, cieņa, mērķtiecība.
Lai Grīziņkalns kļūst par sportiskāko rajonu Rīgā!


2019.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros tiek īstenots projekts ""Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā".

Projekta mērķi ir:

1. Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā caur ielu kultūras un āra dzīves aktivitātēm GG Akadēmijas ietvaros, tādejādi stiprinot Latvijā dzīvojošo, latviski un krieviski runājošo jauniešu, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, saliedētību, dzīves kvalitāti, darba dzīvei noderīgas kompetences, atbalstīt viņu iniciatīvas vietējai kopienai. 

Projekta ietvaros 2019.gadā, sadarbībā ar pašvaldībām, neformālajiem jauniešu grupējumu līderiem, jauniešu centriem, tiks organizētas 100 (katru gadu ap 50 pasākumiem) ielu kultūras un uz āra dzīvi vērstas aktivitātes, neformālās izglītības apmācības un meistarklases. Aktvitāšu realizēšanā katru gadu tiks iesaistīti un apmācīti vismaz 70 brīvprātīgie no dažādām Latvijas pilsētām, tādejādi nodrošinot ne tikai organizācijas ilgtermiņa darbību, bet arī katra iesaistītā jaunieša izaugsmi, apgūstot jaunas darba parsmes, nostiprinot veselīga dzīves veida vērtības, valstsgribas un piederības apziņu vietējai kopienai. Ar projekta aktivitātēm tiks sasniegta 200 000 liela auditorija visā Latvijā.

2. Attīstīt pasaules ielu sporta un kultūras sadarbības platformu un nodrošināt jauniešu interešu aizstāvību ES līmenī. 

Sadarbības platformas ietvaros 2019.gadā tiksorganizēta starptautiska līmeņa konference “Medicines for worlds Ghettos”, lai dalītos biedrības labās prakses piemēros ar citām valstīm, kā arī veicinātu sadarbības platformas ielu kultūras un sporta aktivitāšu organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu vēl labāka darba ar jauniešiem veikšanai. Projekta ietvaros paredzētas divpusējās tikšanās, pieredzes apmaiņa un nākotnes sadarbības projektu/aktivitāšu plānošana un realizēšana. Paralēli projekta laikā paredzēts parakstīt sadarbības memorandu līdz 10 organizācijām vai jauniešu kustībām.


Ghetto Games 10. sezonas atklāšana