×

Noteikumi

VEF Rīgas skolu superlīgas sacensību basketbolā nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

 

VEF Rīgas skolu superlīgas sacensības basketbolā (turpmāk – Sacensības) norisinās saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 2020. gada 4. septembra nolikumu Nr.74-nos “Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes nolikums” (turpmāk - Spartakiādes Nolikums).

 

Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde)  sadarbībā ar biedrību „Streetbasket” (turpmāk kopā – Organizatori) un Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – Skolas), ņemot vērā valstī noteiktās prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai un saskaņā ar sanitāro protokolu (Spartakiādes Nolikuma 2. pielikums).

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

 

Sacensības notiek no 2021.gada 15. februāra līdz 2021.gada 31. martam sporta laukumos, kur var izpildīt šādus uzdevumus šādos termiņos: 

no 15. līdz 21. februārim:

1. uzdevums – skriešana,

2. uzdevums – soļošana;

no 22. līdz 28. februārim – 3. uzdevums NBA 2K21 uz Playstation un Xbox spēļu konsolēm;  

no 22.februāra līdz 7.martam – 4. uzdevums brīvas interpretācijas triki, izmantojot basketbola elementus (Freestyl); 

no 1. līdz 21. martam:

5. uzdevums - 3 punktu metieni,

6. uzdevums - 4 punktu metieni,

7. uzdevums - soda metieni,

8. uzdevums - metieni no centra;

no 22. līdz 26. martam norisinās Slam dunk konkurss.

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

 

Sacensībās var piedalīties Skolu:

4.1. zēnu un meiteņu komandas atsevišķi (turpmāk – Skolas komandas) šādās vecuma grupās:

2001. – 2004. gadā dzimuši skolēni,

2005. – 2006. gadā dzimuši skolēni,

2007. – 2008. gadā dzimuši skolēni;

pedagogi.

 

 Uzdevumu izpildes nosacījumi Skolu komandām iepriekš minētajās vecuma grupās un pedagogiem  (turpmāk kopā – Dalībnieki):

1. uzdevums – Dalībnieki skrien distanci pēc savas izvēles un katru dienu iesūta elektroniski rezultātus (distance kilometros, laiks); 

2. uzdevums – Dalībnieki iet distanci pēc savas izvēles un katru dienu iesūta elektroniski rezultātus (distance kilometros, laiks);

3. uzdevums – Spēles notiek apakšgrupās 23. un 24. februārī, Play-off 25. un
26. februārī tiešsaistē uz Playstation un Xbox spēļu konsolēm. Dalībnieki sacenšas un NBA2K21 basketbola video spēlē. Spēlē var piedalīties 3 Audzēkņi no katras Skolas komandas  un 3 pedagogi no attiecīgā rajona/priekšpilsētas;

4. uzdevums – katrs Dalībnieks izpilda vienu triku vai triku kopumu ar basketbola elementiem. 

5. uzdevums – katrs Dalībnieks izpilda 3 punktu metienus. Uzdevums tiek izpildīts no 3 punktu līnijas (6.75m no basketbola groza centra), izpildot 5 metienus no piecām dažādām pozīcijām, kopā 25 metieni. Bumbu padod viena persona;

6. uzdevums – katrs Dalībnieks izpilda 4 punktu metienus. Uzdevums tiek izpildīts divus metrus no 3 punktu metienu līnijas (8.75m no basketbola groza centra), izpildot 3 metienus no trīs dažādām pozīcijām, kopā 9 metieni. Bumbu padod viena persona;

7. uzdevums – katrs Dalībnieks izpilda soda metienus. Uzdevums tiek izpildīts no soda metiena līnijas (4.20 m no basketbola groza centra), izpildot 10 metienus. Bumbu padod viena persona;

8. uzdevums – katrs Dalībnieks izpilda metienus no centra. Uzdevums tiek izpildīts no basketbola laukuma vidus (12.40 m no basketbola groza centra), izpildot metienus 3 min. Bumbu padod viena persona.

 

Dalībnieks nodrošina 4. - 8. uzdevuma video materiāla filmēšanu, veidojot vienu atsevišķu video sižetu par katru uzdevumu. Video materiālu filmē bez pauzēm, to nedrīkst montēt. Video materiāls par 4. uzdevuma izpildi  nevar būt garāks par 1 minūti.

 

Slam dunk konkurss – Dalībnieki vienu video ar savu Slam dunk izpildījumu iesūta elektroniski. Organizatori izvēlas 8 labākos Dalībniekus,  dalībai konkursa finālā.

 

Par katra uzdevuma (izņemot 3. uzdevumu) izpildi (rezultātus un/vai video materiālu) un video ar savu Slam dunk izpildījumu līdz attiecīgā uzdevuma norises termiņa pēdējās dienas plkst. 21.00 nosūta:

Dalībnieki skolēni  attiecīgam Skolas pedagogam uz viņa e-pasta adresi Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmā edu.riga.lv;

Dalībnieki pedagogi Pārvaldes projektu koordinatorei I.Salmiņai  uz e-pastu ilva.salmina@riga.lv.

 

Šī nolikuma 8. punktā minētie e-pasta saņēmēji ievieto Dalībnieku rezultātus un/vai video materiālu www.office.com.

 

Šī nolikuma 4.1. apakšpunktā minētajās vecuma grupās var piedalīties divi jaunāki Dalībnieki skolēni, ja viņi nestartē savā vecuma grupā.

 

Katrs Dalībnieks var izpildīt vienu vai vairākus uzdevumus pēc savas izvēles un fiziskās sagatavotības.

 

Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē tīmekļvietnē 

www.sports.riga.lv, http://facebook.com/vefsuperliga un ghetto.lv.

 

Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt, zvanot Annai Lazdiņai (tālrunis 27800271) vai rakstot - anna.lazdina.ghetto@gmail.com.

 

Piedaloties Sacensībās, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu Departamentam veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Departamenta tīmekļvietnē (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

 

IV. Vērtēšana 

 

Organizatori vērtē Dalībnieku:

 1. un 2. uzdevumu izpildi, saskaitot kopējo veikto distanci; 

 4. uzdevuma izpildes oriģinalitāti un izpildījuma kvalitāti;

 5., 6., 7. un 8. uzdevumu izpildi, saskaitot kopējo iemesto grozu skaitu.

 

Skolu komandu un attiecīgā rajona/priekšpilsētas pedagogu ieskaitē Organizatori:

16.1. vērtē 1.,2., 4., 5., 6., 7. un 8.  uzdevuma piecus labākos Dalībnieku rezultātus;

16.2. nosaka 3. uzdevuma uzvarētāju pēc basketbola NBA sacensību izspēles noteikumiem;

16.3. vērtē 4. uzdevuma viena Dalībnieka labāko izpildījumu.

 

Skolas komanda par izcīnīto vietu attiecīgajā  uzdevumā iegūst šādu punktu skaitu:

I. vieta – punktu skaits vienāds ar pieteikto Skolu komandu skaitu;

II. vieta – par 1 punktu mazāk, nekā I. vietai;

III. vieta – par 1 punktu mazāk, nekā II. vietai utt.

 

Skolas komandas kopvērtējuma vietu nosaka, summējot piecu  uzdevumu labākos rezultātus.

 

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem Skolas Komanda, kura ieguvusi: 

augstāko godalgoto vietu atsevišķos uzdevumos;

lielāku godalgoto vietu kopskaitu  uzdevumos.

 

Skolu komandas ar nepilnu ieskaiti iegūst vietas aiz komandām ar pilnu ieskaiti.

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 

Skolas komandu pieteikšanos Sacensībām Skolas veic līdz 2021. gada
12. februārim plkst. 23.59, aizpildot pieteikuma anketu tīmekļvietnē https://
docs.google.com/forms/d/1q9OgTYkcaIEStQSDphvC3hl6KCiWaxseUAzMqtI-sak/edit.


 

Dalībnieki aizpilda pieteikuma anketu tīmekļvietnē https://docs.google.com/forms/d/1HIHRCUFTZjS018npsigLh78uoHrap9awQU_M1GTlME/edit līdz katra attiecīgā uzdevuma norises termiņa pirmās dienas plkst. 9.00.

 

 Sacensībās var pieteikties neierobežots Dalībnieku skaits.

 

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 

Sacensību pirmo vietu ieguvējas Skolu komandas apbalvo ar ceļojošo kausu (zēniem, meitenēm un kopvērtējumā Skolu komandām). 

 

Sacensību godalgoto vietu ieguvējas Skolu komandas apbalvo ar kausiem un balvām. 

 

Sacensību godalgoto vietu ieguvējus Dalībniekus apbalvo ar medaļām. 

 

Organizatoriem ir tiesības piešķirt speciālās balvas.