×

Ghetto Floorball

Ielu florbola sacensību „Ghetto Floorball”

2020.gada sezona 

NOLIKUMS

 

Organizatori un vadība

1. Sacensības „Ghetto Floorball” rīko biedrība „Streetbasket”.

Mērķi

2. Radīt jauniešiem iespēju sportiski aizvadīt brīvo laiku no 2020.gada jūlija līdz septembrim.

3. Ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt uzvarētāju katrā spēlē, katrā turnīrā un sacensībās kopumā.

4. Ar ielu florbola spēļu palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, no alkohola un tabakas brīvu izklaidi.

Dalībnieki

5. Jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš atbalsta „Ghetto Floorball” spēles principus, ir adekvāts cilvēks, aktīvs pasākumu dalībnieks un ievēro šī Nolikuma prasības.

Spēļu laukums

6. Spēles notiek 15x10m laukumos ar apmalēm (Grīziņkalnā). Ārpus Grīziņkalna turnīri tiek aizvadīti uz laukumiem ar klasiskā florbola apmalēm izmērā 10x18m. Spēlēm tiek izmantoti mazie vārti, pie katriem tiekot iezīmētam vārtsarga laukumam 1 metra rādiusā.

Spēļu vieta un laiks

7. „Ghetto Floorball” turnīri notiek Rīgā (Grīziņkalnā) un arī citās Latvijas pilsētās. 

8. Spēles laiks apakšgrupu priekšsacīkstēs ir sešas minūtes bez laika apturēšanas (neefektīvais laiks).  

9. Organizatoriem ir tiesības pirms katra atsevišķā turnīra sākuma noteikt citu spēles laiku.

Spēles pamatnoteikumi

10. Spēles notiek, ievērojot IFF spēles noteikumu pamatprincipus ar Ghetto Floorball organizatoru noteiktajiem papildinājumiem.

11. Spēles notiek bez laukuma tiesnešiem, pārkāpumu, autu un vārtu guvumu fiksāciju veicot pašiem spēlētājiem.

12. Spēle netiek uzsākta ar centra izspēli. Pirms spēles uzsākšanas abu komandu pārstāvji savstarpēji ar izlozes palīdzību noskaidro komandu, kurai piederēs pirmais uzbrukums, kas tiek uzsākts pēc spēles starta signāla.

13. Pēc katriem gūtajiem/zaudētajiem vārtiem komandu pārstāvjiem savstarpēji jāapstiprina dotā brīža spēles rezultāts, kam seko spēles atsākšanās ar jaunu izspēli.

14. Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens viens pret vienu, sākot no laukuma centra. Pārējo pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai jaunas izspēles veikšanai.

15. Spēlētājiem nedrīkst būt klāt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri var savainot sevi vai citus spēlētājus. Drošības nosacījumi attiecas arī uz spēlētāju ekipējumu. Ghetto Floorball turnīros drīkst piedalīties tikai atbilstošā sporta apģērbā un apavos.

16. Spēlētāji spēles laikā nedrīkst vilkt garās treniņbikses (neattiecas uz kompresijas biksēm).

17. Spēles notiek bez vārtsarga. Katrai komandai spēles laikā laukumā atrodas trīs spēlētāji. Komanda drīkst veikt neierobežotu spēlētāju maiņu skaitu.

18. Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretinieku komandai tā jāievada spēlē no maksimāli tuvas vietai, kur tā šķērsojusi laukuma apmali. Visās strīdīgajās situācijās bumbiņa tiek izspēlēta laukuma malā pie nosacītās centra līnijas, piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas.

19. Ja bumbiņa tiek raidīta ārpus laukuma bez atsitieniem vai rikošetiem, pretinieku komanda tiek pie iespējas izpildīt izgājienu 1:1. 

20. Pēc vārtu zaudējuma vai pēc izgājiena 1:1 izpildes bumbiņa tiek ievadīta spēlē no viena metra zonas līnijas pie vārtiem. Šajā gadījumā jauns uzbrukums obligāti jāuzsāk ar vismaz vienu piespēli un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst izdarīt metienu pa pretinieku vārtiem.

21. Pie katriem vārtiem vārtu priekšā ir iezīmēta vienu metru plata zona jeb vārtu laukums, kurā gan uzbrūkošajiem, gan aizsargājošajiem spēlētājiem ir aizliegts iekāpt. Ja šis aizliegums tiek pārkāpts, viens pretējās komandas spēlētājs izpilda izgājienu 1:1.

22. Izspēlējot bumbiņu pēc pārkāpuma jeb tā saucamo autu, pretējās komandas spēlētājām jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no izspēles vietas.

Izgājiens ’viens pret vienu’

23. Bumbiņas izraidīšanas, vārtsarga laukuma pārkāpuma vai neatļautas ķermeņa daļas pieskāriena pie laukuma seguma gadījumā izgājienā 1:1 obligāti jāpiedalās (aizsardzības situācijā) noteikumu pārkāpējam.

24. Izgājiena laikā aizsargājošās komandas spēlētājs nedrīkst ar ceļiem pieskarties laukuma seguma virsmai. Ja tā notiek, izgājiens automātiski tiek fiksēts kā rezultatīvs.

25. Izgājiens 1:1 jāveic atbilstoši IFF noteikumos paredzētajām prasībām (uzsverot noteikumu par bumbiņas nepārtrauktu kustību uz priekšu). 

Izspēles kārtība

26. Komandas katrā turnīrā tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa turnīrs. Ņemot vērā komandu skaitu katrā turnīrā, organizatori nosaka izslēgšanas spēļu kārtību.

27. Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti divi punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu un neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais zaudējums (0:5).

28. Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

28.1. savstarpējo spēļu rezultātiem;

28.2. pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;

28.3. pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;

28.4. pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;

29. Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka ar papildus izgājienu 1:1 palīdzību līdz pirmajai kļūdai.

30. Ja komandai ir vairāk kā viens tehniskais zaudējums, tā automātiski ieņem maksimāli zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā.

31. Katras vecuma grupas attiecīgā turnīra izspēles sistēma tiek noteikta atbilstoši pieteikto komandu skaitam. Katrai komandai ir garantēta iespēja aizvadīt vismaz trīs spēles. Pretinieku ierašanos organizatori negarantē. Pēc apakšgrupu turnīru izspēles noteikts skaits komandu iekļūst izslēgšanas turnīrā.

32. Apakšgrupu spēlēs mača rezultāts var būt neizšķirts, taču izslēgšanas spēļu gadījumos seko pēcspēles izgājieni 1:1 līdz pirmajai kļūdai.

Spēlētāju vecumu grupas

33. Spēlētāju vecumu grupas:

33.1. Vecākā grupa - visa vecuma spēlētāji (Grandi);)

33.1.1.   Ladies (7.jūlijs, 21.jūlijs, 18.jūlijs, 25.jūlijs)

33.2. Jaunākās grupas - 2004. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji (U-16);

33.2.1.   2007. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji (U-13);

33.2.2.   2009. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji (U-11).

Dalības maksa

34. “Ghetto Floorball” posmos Rīgā, Grīziņkalnā vecākās grupas komandas dalības maksa (neatkarīgi no spēlētāju skaita) ir 15 eiro. Citu grupu komandu dalības maksa (neatkarīgi no spēlētāju skaita) ir 10 6 eiro. 

Komandu reģistrēšana

35. Komandas reģistrēšana notiek, komandas pārstāvim aizpildot sekretariātā pieejamo veidlapu. Tajā nepieciešams norādīt komandas nosaukumu, atbildīgā pārstāvja (menedžera) vārdu un uzvārdu, kā arī visu komandas spēlētāju vārdus un uzvārdus. Uz šīs veidlapas pamata tiek veikta komandas reģistrācija, vienlaicīgi samaksājot dalības maksu. Pēc dalības maksas veikšanas notiek komandas iekļaušana turnīra dalībnieku sastāvā.

Sezonas rangs

36. Sezonas laikā visās grupās tiek noteikts kopējais „Ghetto Floorball” Latvijas komandu rangs. Uz tā pamata labākās komandas saņems iespēju piedalīties sezonas finālā, kā arī organizatoru īpaši noteiktos turnīros.

37. Komandas rangs tiek veidots, balstoties uz reģistrāciju pēc tās nosaukumiem. Lai izvairītos no pārpratumiem, komandas reģistrācija tiek veikta, norādot nosaukumu un tās menedžera (komandas pārstāvja) vārdu, uzvārdu. Menedžerim nav obligāti jābūt arī spēlētājam.

38. Sezonas laikā līdz 1. augustam komandai ir tiesības vienu reizi labot vai mainīt tās nosaukumu.

39. Katras komandas sastāvā sezonas laikā iespējams pieteikt neierobežotu spēlētāju skaitu.

40. Labāko komandu sastāvus (četrus spēlētājus) dalībai finālturnīrā nosaka attiecīgās komandas menedžeris un rakstiski iesniedz to turnīra organizatoriem pēc pieprasījuma. Lai spēlētājs drīkstētu startēt finālposmā, sezonas laikā jāaizvada vismaz viens „Ghetto Floorball” turnīrs šīs komandas sastāvā.

41. Sezonas rangā punktus saņem visas komandas, kas piedalījušās attiecīgajā turnīrā.

42. Punktu skaitīšanas sistēma:

 • 1. vieta – 30 punkti;
 • 2. vieta – 25 punkti;
 • 3. vieta – 20 punkti;
 • 4. vieta – 18 punkti;
 • 5. – 8. vieta – 16 punkti;
 • 9. – 16. vieta – 14 punkti;
 • 17. – 32. vieta – 12 punkti;
 • 33. vieta - 80. vieta – 5 punkti; 

43. Sezonas ranga aprēķināšanā tiek ņemti vērā komandas visi uzrādītie rezultāti.

Pārkāpumu sodīšana

44. Organizatori patur tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā sacensību nolikumam vai arī traucē izmantot tiesības uz sportisku atpūtu citiem turnīra dalībniekiem, liegt pieeju sacensību norises vietām.

Informācija

45. Sacensību oficiālā informācija atrodama:

 • „Ghetto Floorball” sadaļā https://ghetto.lv/lv/turniri/floorball/jaunumi/
 • „Ghetto Floorball” kontā facebook.com – http://facebook.com/GhettoFloorball
 • „Ghetto Floorball” kontā instagram.com – http://instagram.com/GhettoFloorball