×

Ghetto Floorball

Ielu florbola sacensību „Ghetto Floorball”

2023.gada sezonas 

NOLIKUMS

 

Organizatori un vadība

1. Sacensības „Ghetto Floorball” rīko biedrība „Streetbasket”.

Mērķi

2. Radīt jauniešiem iespēju sportiski aizvadīt brīvo laiku no 2023.gada maijam līdz augustam.

3. Ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt uzvarētāju katrā spēlē, katrā turnīrā un sacensībās kopumā.

4. Caur ielu florbola spēlēm un citiem pasākumiem, veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, neiesaistot alkoholu un tabaku, un citas apreibinošas vielas.

Dalībnieki

5. Jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš atbalsta „Ghetto Floorball” spēles principus, ir adekvāts cilvēks, aktīvs pasākumu dalībnieks un ievēro šī Nolikuma prasības.

6. Spēles notiek bez vārtsarga. Katrai komandai spēles laikā laukumā atrodas trīs spēlētāji. Komanda drīkst veikt neierobežotu spēlētāju maiņu skaitu.

7. Spēlētāju vecumu grupas:

 • U12 grupa - 2011. gadā dzimušie un jaunāki
 • U14 grupa - 2009. gadā dzimušie un jaunāki
 • U16 grupa - 2007. gadā dzimušie un jaunāki
 • U19 grupa - 2004. gadā dzimušie un jaunāki
 • 20+ grupa - bez vecuma ierobežojuma
 • Lady grupa - bez vecuma ierobežojuma

Spēļu laukums

8. Spēles notiek 15x10m laukumos ar apmalēm (Grīziņkalnā). Ārpus Grīziņkalna turnīri tiek aizvadīti uz laukumiem ar klasiskā florbola apmalēm izmērā 10x12m. 

Spēlēm tiek izmantoti mazie vārti, pie katriem tiekot iezīmētam vārtsarga laukumam pusmetra rādiusā.

9. Ghetto Games Festivālā laukumu izmēri ar apmalēm atbilst 15x20m.  

Spēļu vieta un laiks

10. „Ghetto Floorball” turnīri notiek Rīgā (Grīziņkalnā) un arī citās Latvijas pilsētās. Spēļu turnīru norises datumi Rīgā – 30. maijs, 7., 13., 20., 27. jūnijs, 4., 11., 28. jūlijs, 1., 8. augusts. 

10.1 Turnīrs Valmierā norisināsies 1. jūlijā. 

10.2 Turnīrs Tallinā norisināsies 8. jūlijā. 

10.3 Turnīrs Ventspilī norisinās 21. un 22. jūlijā. 

11. Spēles laiks apakšgrupu priekšsacīkstēs ir sešas minūtes bez laika apturēšanas (neefektīvais laiks). 

Organizatoriem ir tiesības pirms katra atsevišķā turnīra sākuma noteikt citu spēles laiku.

Spēles pamatnoteikumi

12. Spēles notiek, ievērojot IFF spēles noteikumu pamatprincipus ar Ghetto Floorball organizatoru noteiktajiem papildinājumiem.

13. Spēles notiek bez laukuma tiesnešiem, pārkāpumu, autu un vārtu guvumu fiksāciju veicot pašiem spēlētājiem.

14. Spēles 3. minūtē, pēc robota signāla, komandas mainās ar spēles pusēm t.i. uzbruks uz pretējiem vārtiem. 

15. Spēle netiek uzsākta ar centra izspēli. Pirms spēles uzsākšanas abu komandu pārstāvji savstarpēji ar izlozes palīdzību noskaidro komandu, kurai piederēs pirmais uzbrukums, kas tiek uzsākts pēc spēles starta signāla.

15.1pēc spēles 3. minūtes laukuma pušu maiņas, bumbiņa tiek atdota komandai, kas neuzsāka spēli. 

16. Pēc katriem gūtajiem/zaudētajiem vārtiem komandu pārstāvjiem savstarpēji jāapstiprina dotā brīža spēles rezultāts, kam seko spēles atsākšanās ar jaunu izspēli.

17. Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens viens pret vienu, sākot no laukuma centra. Pārējo pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai jaunas izspēles veikšanai.

18. Spēlētājiem nedrīkst būt klāt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri var savainot sevi vai citus spēlētājus. Drošības nosacījumi attiecas arī uz spēlētāju ekipējumu. 

19. “Ghetto Floorball” turnīros drīkst piedalīties tikai atbilstošā sporta apģērbā un apavos. 

20. 1 Spēlētāji spēles laikā nedrīkst vilkt garās treniņbikses (neattiecas uz kompresijas biksēm).

21. Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretinieku komandai tā jāievada spēlē no maksimāli tuvas vietai, kur tā šķērsojusi laukuma apmali. Visās strīdīgajās situācijās bumbiņa tiek izspēlēta laukuma malā pie nosacītās centra līnijas, piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas.

22. Ja bumbiņa tiek raidīta ārpus laukuma bez atsitieniem vai rikošetiem, pretinieku komanda tiek pie iespējas izpildīt izgājienu 1:1. 

23. Pēc vārtu zaudējuma vai pēc izgājiena 1:1 izpildes bumbiņa tiek ievadīta spēlē no viena metra zonas līnijas pie vārtiem. Šajā gadījumā jauns uzbrukums obligāti jāuzsāk ar vismaz vienu piespēli un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst izdarīt metienu pa pretinieku vārtiem.

24. Pie katriem vārtiem vārtu priekšā ir iezīmēta vienu metru plata zona jeb vārtu laukums, kurā gan uzbrūkošajiem, gan aizsargājošajiem spēlētājiem ir aizliegts iekāpt. Ja šis aizliegums tiek pārkāpts, viens pretējās komandas spēlētājs izpilda izgājienu 1:1.

25. Izspēlējot bumbiņu pēc pārkāpuma jeb tā saucamā autu, pretējās komandas spēlētājām jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no izspēles vietas.

Izgājiens ’viens pret vienu’

26. Bumbiņas izraidīšanas, vārtsarga laukuma pārkāpuma vai neatļautas ķermeņa daļas pieskāriena pie laukuma seguma gadījumā izgājienā 1:1 obligāti jāpiedalās (aizsardzības situācijā) noteikumu pārkāpējam.

27. Izgājiena laikā aizsargājošās komandas spēlētājs nedrīkst ar ceļiem pieskarties laukuma seguma virsmai. Ja tā notiek, izgājiens automātiski tiek fiksēts kā rezultatīvs.

28. Izgājiens 1:1 jāveic atbilstoši IFF noteikumos paredzētajām prasībām. 

29. Pēc bullīša izpildīšanas, bumbiņa paliek komandai, kas aizsargājas.

Izspēles kārtība

30. Komandas katrā turnīrā tiek izlozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa turnīrs. Ņemot vērā komandu skaitu katrā turnīrā, organizatori nosaka izslēgšanas spēļu kārtību.

31. Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti divi punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu un neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais zaudējums (0:5).

32. Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

 • savstarpējo spēļu rezultātiem;
 • pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;
 • pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs.

33. Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka ar papildus izgājienu 1:1 palīdzību līdz pirmajai kļūdai.

34. Ja komandai ir vairāk kā viens tehniskais zaudējums, tā automātiski ieņem zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā.

35. Katras vecuma grupas attiecīgā turnīra izspēles sistēma tiek noteikta atbilstoši pieteikto komandu skaitam. Katrai komandai ir garantēta iespēja aizvadīt vismaz trīs spēles. Pretinieku ierašanos organizatori negarantē. Pēc apakšgrupu turnīru izspēles noteikts skaits komandu iekļūst izslēgšanas turnīrā.

36. Apakšgrupu spēlēs mača rezultāts var būt neizšķirts, taču izslēgšanas spēļu gadījumos seko pēcspēles izgājieni 1:1 līdz pirmajai kļūdai.

Komandu reģistrēšana

39. Reģistrācija 3x3 turnīram notiek tikai ONLINE formātā, kas tiks atvērta 24h pirms turnīra dienas. Klātienē reģistrēties iespējas nebūs!

40. 2004. dzimšanas gada un jaunāku spēlētāju komandas sastāvs vienas dienas ietvaros nevar vienlaicīgi piedalīties U19 un 20+ vecuma grupu turnīros.

40. 1. No pieteiktā komandas sastāva tikai viens spēlētājs var spēlēt vairāk kā vienā grupā.

41. Pretējā gadījumā spēlētājs no turnīra tiks diskvalificēts no abām komandām

Sezonas rangs

42. Sezonas laikā visās grupās tiek noteikts kopējais „Ghetto Floorball” komandu rangs. Uz tā pamata labākās komandas saņems iespēju piedalīties sezonas finālā, kā arī organizatoru īpaši noteiktos turnīros.

43. Komandas rangs tiek veidots, balstoties uz reģistrācijā iesniegtajiem nosaukumiem. Lai izvairītos no pārpratumiem, komandas reģistrācija tiek veikta, norādot nosaukumu un spēlētāju vārdus, uzvārdus. 

44. Sezonas laikā līdz 1. augustam komandai ir tiesības vienu reizi labot vai mainīt tās nosaukumu.

45. Katras komandas sastāvā sezonas laikā iespējams pieteikt 2 atšķirīgus spēlētājus no sākotnējā sastāva.

46. Labāko komandu sastāvus (četrus spēlētājus) dalībai finālturnīrā nosaka attiecīgās komandas dalībnieki un rakstiski iesniedz to turnīra organizatoriem pēc pieprasījuma. Lai spēlētājs drīkstētu startēt finālposmā, sezonas laikā jāaizvada vismaz divi „Ghetto Floorball” turnīri šīs komandas sastāvā, un komandas sastāvā jābūt pieteiktiem vismaz 2 spēlētājiem no sākotnējā sastāva.

47. Sezonas rangā punktus saņem visas komandas, kas piedalījušās attiecīgajā turnīrā.

Punktu skaitīšanas sistēma:

 • 1. vieta – 40 punkti;
 • 2. vieta – 35 punkti;
 • 3. vieta – 30 punkti;
 • 4. vieta – 25 punkti;
 • 5. vieta - 22 punkti;
 • 6. vieta - 20 punkti;
 • 7. vieta - 18 punkti;
 • 8 vieta - 16 punkti;
 • 9. – 16. vieta – 12 punkti;
 • 17. – 32. vieta – 18 punkti;
 • 33. vieta - …. vieta – 5 punkti.

48. izbraukumu turnīros (1.07, 8.07, 23.08) punkti tiek skaitīti ar +10 papildus punktiem.

Pārkāpumu sodīšana

49. Organizatori patur tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā sacensību nolikumam vai arī traucē izmantot tiesības uz sportisku atpūtu citiem turnīra dalībniekiem, liegt pieeju sacensību norises vietām.

1vs1/King of Asphalt turnīrs

50. 1 pret 1 turnīrs notiek uz 3x3m laukauma, spēlētājiem sacenšoties vārtu guvumos.

51. Turnīra pamatkārtā, spēlē notiek 3 minūtes vai līdz viens no spēlētājiem guvis 3 vārtus. pie rezultāta 2:2, spēle notiek līdz kādam spēlētājam ir +2 punkti..

52. Izslēgšanas spēļu kārtā spēle notiek līdz viens no spēlētājiem ir guvis 3 vārtus, vai, pie rezultāta 2:2, spēle notiek līdz kādam spēlētājam ir +2 punkti.

53. 10. sezonas ietvaros, turnīrs notiks 8 reizes, ar katra posmu uzvarētāju finālu 1. augustā.

Bullīši/Masters of Skill turnīrs

54. Masters of Skill komanda sastāv no 3 līdz 4 spēlētājiem un vārtsargs.

55. Turnīra formāts:

 • Katra komanda izdara 4 sitienus pa pretējās komandas vārtiem, katrā sitienā mainot spēlētāju, kurš to izdara.
 • Rezultāts tiek aprēķināts pēc gūto vārtu attiecības. 

56. 10. sezonas ietvaros, turnīrs notiks 4 reizes katra posmu uzvarētāju finālu 1. augustā.

Informācija

46. Sacensību oficiālā informācija atrodama:

„Ghetto Floorball” sadaļā https://ghetto.lv/lv/turniri/floorball/jaunumi/

„Ghetto Floorball” kontā facebook.com – http://facebook.com/GhettoFloorball

„Ghetto Floorball” kontā instagram.com – http://instagram.com/GhettoFloorball

„Ghetto Floorball” kontā TikTok.com - https://vm.tiktok.com/ZML5PY4ng/ 

Drošība

47. Turnīra dalībnieki un apmeklētāji ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

48. Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Vispārīgi

49. Klubi/komandas, kuri/as apstiprinājuši/as savu dalību, apņemas pildīt šā Nolikuma prasības un ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību. 

50. Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākumu norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta pasākuma organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus. 

51. Dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (vai personas, kuras realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu/komandu vadītāji. 

52. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas kontroles procedūru, spēlētājiem un citiem Čempionāta dalībniekiem jāpakļaujas Latvijas Antidopinga biroja darbinieku prasībām. Visa informācija atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: antidopings.gov.lv.

53. Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.