×

About Ghetto Games - Esports Scene

 

EN: Ghetto Games is a street sport and cultural movement founded in 2009. Over the course of 12 years, more than 700 different events have taken place. Since the first day, Ghetto has been promoting the interests of young people, creating a platform for meaningful time spending and self-development. 2020 is the year when Ghetto Games also enables young people to express themselves in the virtual environment

From November 2020 to August 2021, eSports tournaments will take place online on a variety of platforms and in a number of disciplines, such as League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PuBG, FIFA21, NBA 2K21, NHL21, Valorant, Dota2, etc.

 

LV: Ghetto Games ir jauniešu, ielu sporta un kultūras kustība, kura dibināta 2009. gadā. 12 gadu laikā ir aizvadīti vairāk nekā 700 dažāda mēroga pasākumi. Kopš pirmās dienas Ghetto iestājas par jauniešu interesēm, radot platformu jēgpilnai laika pavadīšanai un sevis pilnveidošanai. 2020. ir gads, kad Ghetto Games dod iespēju jauniešiem izpausties arī virtuālajā vidē.

No 2020. gada novembra līdz 2021. gada augustam tiešsaistē notiks eSporta turnīri uz dažādām platformām un vairākās disciplīnās, tādās kā: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PUBG, FIFA 21, NBA 2K21, NHL 21, Valorant, Dota 2 u.c.